Skip to content

Zorgsector

Omdat  een elektronisch cliënten dossier alles te maken heeft met zorg (care) wordt op deze pagina een korte toelichting gegeven van de zorgmarkt.

Het online cliënten dossier wordt vanuit dit portaal gezien als een ondersteunende oplossing, ondersteuning van zelfzorg en zelfstandigheid. Dit betekent ook dat u langer onafhankelijk bent van zorginstellingen, maar dan is het ook leuk om enig inzicht te hebben in de zorgmarkt.

Niet alle zorg heeft te maken met verzorging of zorg, er bestaat ook behandeling die nodig is door ziekte. We hebben allemaal wel mensen in onze omgeving die verzorging nodig hebben, het kan zorg betekenen vanwege verminderde mobiliteit en zelfstandigheid door bijvoorbeeld een chronische aandoening of ouderdom, maar het kan ook komen doordat iemand wordt getroffen door een ziekte. Hieronder volgt een korte toelichting over de verschillende markten en sectoren die te maken hebben met zorg.

Sectoren in de zorg

Uitgaande van de zorgmarkt op care gebied zijn er drie sectoren te onderscheiden: VVT, GGZ en VGZ. Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VGZ).

 • De zorgmarkten spreken veelal voor zich, zij worden ook wel samen gevat onder het containerbegrip care. Er bestaan naast zorginstellingen op care gebied ook instellingen die worden samengevat onder de noemer cure.
 • Cure is een containerbegrip voor instellingen die staan voor genezen, waaronder het ziekenhuis, de huisarts, maar ook revalideren.

In de instellingen zelf wordt door zorgverleners en behandelaren overigens gesproken over cliënt en patiënt:

ECD of EPD

Een elektronisch systeem voor het vastleggen van uw gegevens heet, afhankelijk van de instelling een ECD of een EPD.

 • In care instellingen als een zorginstelling bent u een cliënt (met een ECD als ondersteunend systeem)
 • In cure instellingen als een ziekenhuis bent u een patiënt (met een EPD als ondersteunend systeem)

Naar de zorginstelling

Mocht u in de situatie zijn of komen dat iemand uit uw directe omgeving in aanmerking komt voor opname in een zorginstelling neem dan in ieder geval onderstaande vragen mee om te stellen gedurende het intake- of informatiegesprek met de zorginstelling:

 • Hoe krijg ik als relatie of partner inzicht in het elektronisch cliënten dossier van de toekomstige cliënt
  • Rapportages (worden opgevoerd naar aanleiding van dagelijkse zorg indien nodig)
  • Incident-rapporten
  • Risicoanalyse-rapporten
  • Vitale waarden (gewicht, pols, bloeddruk, etc.)
  • De dagelijkse agenda (zorgverlening) van de cliënt
  • Rapporten en verslagen
 • Hoe word ik als relatie of partner betrokken bij het opstellen van het zorgplan

Zorginstellingen die in control (willen) zijn klikken hier.