Skip to content

Zorginstelling

Samen op weg naar de toekomst met het ECD

Herkent u dit als zorgverlener, manager, directie of bestuur:

Uw zorginstelling heeft zorg, begeleiding en ondersteuning van cliënten en personen hoog in het vaandel staan. Er wordt door medewerkers voldoende aandacht besteed aan kwaliteit en procesmatig werken en de ICT-afdeling draait op volle toeren voor een ondersteunend systeem en infrastructuur.

  • De verschillende teams werken hard en leggen alle cliëntgegevens vast.
  • Vroeg of laat, na weken, maanden of jaren wordt er een audit gedaan op proces, dossier en andere middelen, intern door de eigen instelling of door een externe organisatie of toezichthouder.
  • Ondanks alles blijkt dat er veel is vastgelegd maar dat hier en daar toch verbeteringen mogelijk en misschien wel nodig zijn.

 “ Werkt u al met een willekeurig ECD, zijn medewerkers blij, cliënten tevreden en de zorginstelling in control ?”

Indien u een van deze vragen met nee kunt beantwoorden is er werk aan de winkel.

Laat proces en ECD hand in hand gaan

Ervoor zorgen dat een ECD ondersteunend is aan het proces kan worden geregeld in een traject dat bestaat uit 4 delen:

Deel 1: Scope en afbakening

Er wordt in het eerste stadium van het traject een sessie gehouden op basis van een bestaand referentiemodel voor zorginstellingen en organisaties (Bijvoorbeeld het RDC-model van NICTIZ). Deze sessie is primair gericht op  bestuur, directie, management en leidinggevenden maar natuurlijk is iedereen van harte welkom. In deze sessie wordt het aandachtsgebied en het resultaat zowel proces- als systeemmatig afgebakend. Dit wordt ook wel een scope-sessie genoemd. Na deze sessie is duidelijk waar een ECD-traject wel en waar het niet over gaat. Uw zorgproces is vanaf dat moment het uitgangspunt.

Deel 2: Presentatie en een betrokken team

Presenteer met het resultaat van deel 1 de speerpunten en basis voor een aan het proces ondersteunden ECD  als uitgangspunt. Naast het in deel 1 gebruikte  referentiemodel vormen de Plan Do Check Act Cyclus (PDCA) en het primair proces de hoofdingrediënten. Terwijl de PDCA-cyclus  genoemd kan worden als de haarlemmerolie om het geheel soepel te laten lopen, maar tegelijkertijd ook de lijm om alles bij elkaar te houden, brengt het primair proces de meer praktische zaken aan het licht:

PDCA is voor een groot deel gerelateerd aan management, leidinggevenden en senioren;
Vanuit het primair proces wordt met name aandacht besteed aan het dagelijks leveren van zorg, begeleiding en ondersteuning door alle medewerkers aan cliënten en personen.
Aan het einde van dit deel van het programma is uw zorgproces getoetst, zijn de aandachtsgebieden duidelijk en geldt een gezamenlijk opgesteld procesframework als uitgangspunt om de eerste stap te gaan zetten naar een procesondersteunend ECD.

Deel 3: Aandacht voor PDCA

Uiteindelijk vormt een juiste balans van aandacht voor plannen, uitvoeren, controleren en bijsturen (PDCA), en het primair proces voor “operational excellence”. Zodra deze twee op een structurele wijze en in de juiste mix onderdeel uit (kunnen gaan) maken van de dagelijkse werkzaamheden, én alle medewerkers zijn bekend met de wijze waarop, én kunnen het ook daadwerkelijk in de praktijk brengen, zijn medewerkers blij, cliënten tevreden en de zorginstelling “in control”.

Deel 4: Ingericht ECD stap voor stap

Op praktische wijze wordt duidelijk hoe proces en systeem het best op elkaar kunnen worden afgestemd, met hierop aansluitend een ingericht ECD dat klaar is om met de eerste teams een pilot in te gaan en het geheel in de praktijk toe te passen. Proces en ECD gaan hand in hand als basis voor nog meer innovatie, vernieuwing en optimalisatie.