Skip to content

Visie op de zorgmarkt

Centraal staat de komende jaren: Flexibiliteit door standaardisering en samenwerking in ketens.

2013-2014

Zorginstellingen evolueren mee met de ontwikkelingen rondom het zorgstelsel. De cliënten met  lichtere ZZP’s gaan in de nabije toekomst de zorginstelling verlaten of zijn al weg. Waar deze stroom van cliënten uiteindelijk terecht gaat komen?

Een belangrijke vraag die vanuit de zorginstelling beantwoord moet gaan worden: hoe worden de cliënten gevolgd. Volgen op het gebied van welzijn, gezondheid en zorgbehoefte. De zorginstelling moet erop gaan anticiperen dat zij cliënten tegemoet gaan komen op een andere manier dan nu. Behoeften moeten worden gesignaleerd, zorgdiensten- en producten moeten ook gericht zijn en uitgaan van de cliënt op afstand. De zorginstelling gaat cliënten volgen en zorgt ervoor dat de stroom cliënten die de zorginstelling noodgedwongen verlaten verbinding hebben.

 • Implementatie en ingebruikname van een interne intuïtieve web based ECD en EPD oplossing
 • Aandacht voor een interface met het eigen ECD van de cliënt zelf, bijvoorbeeld Healthvault
 • Keuze maken voor een koppeling met het eigen ECD van de Client
 • Een servicedesk  “eigen ECD van de Client” inrichten binnen de zorgorganisatie
 • Business Process Redesign van reactief naar proactieve markt- en klantgerichtheid
 • Zorginstelling medewerkers meenemen in nieuwe interne ECD en EPD oplossing

2014-2015

De eerste versie van dienstverlening op afstand is een feit. Er komt ook een inkomstenstroom voort uit zorgverlening op afstand. De cliënt woont zelfstandig thuis, zijn of haar weegschaal en bloeddrukmeter hebben een verbinding met het eigen WiFi netwerk. Elke ochtend wegen en meten van bloeddruk met een geautomatiseerde opslag van de gemeten waarden in het eigen ECD. Er is een interface-koppeling met het ECD van de zorginstelling, de zorginstelling ziet de waarden van de “zorg-cliënt op afstand” ook in haar eigen ECD of EPD en triggers geven aan of een cliënt extra aandacht verdient. Voor deze monitorfunctie betaalt de cliënt een kleine maandelijkse vergoeding aan de zorginstelling, maar het eerste half jaar van het jaarcontract is gratis. De zorginstelling reageert proactief naar de cliënt, geautomatiseerd wordt er een mail gestuurd als het gewicht toeneemt, hetzelfde voor de bloeddruk. De zorginstelling volgt de cliënt, heeft verbinding met de cliënt, en de cliënt kan bij  het ECD portaal van de zorginstelling terecht als er vragen zijn.

 • Interface tussen het eigen Client ECD en het zorginstelling-specifieke ECD is een feit
 • De zorginstelling faciliteert het inrichten van een eigen ECD door de cliënt zelf en de koppeling naar het eigen ECD of EPD
 • Er wordt samenwerking gezocht met ketenpartners als apotheek, ziekenhuis en huisarts
 • De cliënt heeft de gezondheid gegevens altijd bij de hand, het eigen ECD is een centraal punt van aandacht

2016 tot nu

 • De cliënt regelt zelf haar zorg via webportalen
 • Mantelzorgers hebben toegang tot gegevens
 • Zorginstellingen fuseren en gaan samenwerkingsverbanden aan
 • Gekoppelde systemen vergroten flexibiliteit en slagkracht