Skip to content

Over ECD-Online

U en ik gaan voortaan samen met verzorgend Nederland zorgen voor onszelf en elkaar.
Zorg staat centraal maar de manier waarop en hoe dit moet gebeuren wordt ondersteund door ICT, internet en de vele hippe apps en gadgets die onderdeel uitmaken van het internet of things.
Verzorgenden, zorginstellingen en ziekenhuizen weten alles over zorg, verzoging, behandeling op medisch vlak. Maar niet altijd zijn deze personen en instellingen in de gelegenheid om optimaal te profiteren van de vele mogelijkheden van dat internet of things en het internet of people.

En daar wil ECD-Online verandering in brengen.

Meer zorg met minder is mogellijk door gebruik te maken van ICT, internet, apps en gadgets. Deze nieuwe technologieen moeten ondersteunend zijn aan de dagelijkse processen en activiteiten in de zorg.
Door te laten zien hoe dit moet worden aangepakt aan zowel zij die zorg nodig hebben als aan de zorgverleners wordt het doel bereikt zoals nieuw verzorgend Nederland dat voor ogen heeft.
Meer zelf doen, samen met elkaar, aangevuld door betaalde zorg wordt alleen mogelijk als iedereen de juiste middelen juist inzet.

Een missie

Het is onze missie om Nederlanders en zorgverleners samen te brengen en maximale zorg voor elkaar te ondersteunen.

De visie is dat zorgbehoevenden het zelf moeten gaan regelen en het Internet of things & people hierbij de onmisbare en verbindende schakel zal vormen.

Deze website informeert over de mogelijkheden van een Elektronisch Cliënten Dossier, afgekort een ECD. Met de reeds op gang zijnde hervormingen van het zorgstelsel brengt deze online toepassing mogelijkheden om meer te doen met minder. Een Elektronisch Cliënten Dossier communiceert met verschillende randapparatuur en apps voor uw smartphone en tablet.  Een online ECD helpt motiveert en ondersteunt om uw doel te bereiken op een leuke manier. Een ECD is een oplossing die ervoor zorgt dat meer zorg met minder middelen wordt ondersteund, en dit geldt voor alle Nederlanders en alle zorginstellingen met haar cliënten.

Doelgroep alle inwoners en verzorgend Nederland

Doelgroep bent u, inwoners van Nederland, doel is ervoor te zorgen dat u zelfstandig en op een leuke manier bezig kunt zijn met een gezond lichaam. Centraal hierin staat het Elektronisch Cliënten Dossier als online toepassing die gratis beschikbaar is, net als facebook en twitter. Misschien klinkt het allemaal nog een beetje vreemd in de oren, maar dat komt omdat het team van ecd-online.nl  vooruit kijkt met een open mind. Bovendien hebben wij een passie voor de mogelijkheden van online ICT en gezondheid, een combinatie die in deze samenhang nog niet zo heel veel praktische toepassingen kent maar groeiende is. Onder verzorgend Nederland vallen alle zorginstellingen die voorop willen lopen door tevreden cliënten, blije medewerkers en mede dankzij een ECD in control zijn.

Waarom een ECD voor mij

Het gebruik ervan zal in de komende jaren alleen maar toenemen en onderdeel worden van onze persoonlijke online media toepassingen. Op 1 januari 2013 is de overheid namelijk begonnen met het doorvoeren van hervormingen in het zorgstelsel. Zonder in detail te treden betekent dit dat wij, ja u en ik, eerder en langer voor onszelf moeten zorgen dan tot nu toe altijd het geval is geweest. Opname in een verpleeg- of verzorgingshuis wordt niet meer zomaar vergoed, we worden afhankelijk van hulp van elkaar, familie vrienden en de mensen waar we mee samenwonen in de wijk. Natuurlijk weten we allemaal al dat vandaag de dag alles bereikbaar is via het internet en alle moderne toepassingen die erop te vinden zijn. Het Elektronisch Cliënten Dossier zal hierbij een centrale en cruciale rol gaan spelen.

Net als facebook en twitter bestaat er ook een on-line oplossing die ons ondersteunt om zelf voor ons te zorgen in plaats van dit door een zorginstelling te laten doen. Centraal hierin staat het Elektronisch Cliënten Dossier, een oplossing die minstens zo hip is als de eerder genoemde social media oplossingen en ook nog eens daadwerkelijk waarde zal toevoegen aan een lang en gezond leven. Een ECD kan iedereen gratis en online maken, er zijn apps beschikbaar en apparatuur die via het internet  communiceert met uw dossier.

Met deze website delen wij de passie voor ICT en gezondheid, en hebben als doel om samen met alle Nederlanders een bijdrage te leveren aan zelfstandigheid op het gebied van zorg. De informatie die u in een online dossier kunt vastleggen gaat over uw en mijn gezondheid en de waarden en informatie  die dit in beeld brengen, tastbaar en meetbaar maken. Deze kenmerken gaan over ons welzijn en zijn rechtsreeks verbonden met wie wij zijn en hoe we ons voelen.