Skip to content

ECD

Oorspronkelijk is de term Elektronisch Cliënten Dossier afkomstig uit de zorgsector zoals de Verpleging Verzorging en Thuiszorg (VVT). Een ECD is al lang onderdeel van het ICT applicatielandschap dat binnen zorginstellingen wordt gebruikt voor het ondersteunen van de zorg aan de cliënt.

Vroeger

Om uit te leggen wat een Elektronisch Cliënten Dossier is kunnen we het beste een stapje terug doen in de tijd. Vroeger had men in zorginstellingen per cliënt een klapper met hierin een papieren versie van de meest essentiële informatie die van belang is voor de dagelijkse zorg. Denk bijvoorbeeld aan een zorgplan met doelen en afspraken die met de cliënt zijn overeengekomen, en de dagelijkse activiteiten die zijn ingepland om de zorg doelgericht uit te kunnen voeren.

Nu

Tegenwoordig wordt alles opgeslagen met behulp van ICT-voorzieningen.
Het ECD is een specifiek deel van de ICT-zorgoplossing binnen een zorginstelling. Specifiek in die zin dat het alleen de gegevens toont die van primair belang zijn voor de dagelijkse zorgverlening. Het is de ICT versie van de klapper, het dossier, dat men vroeger gebruikte.

Meer dan alleen een elektronisch dossier

ECDHet is meer dan alleen een ICT systeem voor het opslaan van een dossier.
Vandaag de dag moet het Elektronisch Cliënten Dossier niet alleen maar het dossier digitaal beschikbaar stellen, maar er worden vooral ook eisen gesteld aan een intuïtieve hippe web-based gebruikersinterface.

Ook de zorgmarkt groeit graag mee met de mogelijkheden die ICT vandaag de dag te bieden heeft, een van de ontwikkelingen is dat zelfzorg, volgen en verbinden hoog op de agenda staan bij overheid en het management en bestuur van de zorginstellingen. Dit betekent dat het meer is dan alleen een ICT-archief. Het moet ook inspelen op het kunnen ontsluiten van gegevens aan cliënten zelf en hun relaties, maar het moet ook ondersteunend zijn aan het zorgproces en verbinding kunnen leggen tussen zorgverlener en behandelaar.

De relatie naar ECD-Online.nl

Het ontstaan van de behoefte aan een Elektronisch Cliënten Dossier voor u en mij vloeit met name voort uit de behoefte om zorginformatie te delen en met elkaar in verbinding te komen. De ontwikkelingen op de zorgmarkt, meer zorg voor minder geld, zorgen ervoor dat de behoefte aan een ECD voor iedereen steeds duidelijker wordt. Deze website is onafhankelijk en faciliteert en informeert over de mogelijkheden op een praktische en uitvoerende manier.