Skip to content

ECD strategie

Elke zorginstelling heeft een strategie. Je leest hier de handvaten om het ECD te relateren aan de strategie van de zorginstelling, de ECD strategie.

ECD portaal voor de zorgverleners

Het geautomatiseerd systeem dat binnen zorginstellingen wordt gebruikt is op te splitsen in een zogenaamde back-office & front-office.

De back-office is het deel dat wordt gebruikt door de administratie, ondersteunende diensten en functioneel beheer, de front-office wordt gebruikt door de zorgverleners. In de meeste gevallen heet de front-office het ECD. In de praktijk is het een website waarop het ECD per cliënt kan worden bekeken door de zorgverleners.

Het Elektronisch Cliënten Dossier – ECD – wordt vaak gezien als portaal voor informatievoorziening aan de zorgverleners. Dit is op zich niet verkeerd maar het is wel verstandig om de zorgoplossing en met name het ECD te relateren aan de strategie van de zorginstelling. Bij alle aandacht die uitgaat naar informatievoorziening zoals de cliëntkaart, vragenlijsten en risico analyses wordt meestal weinig of geen aandacht besteed aan een ECD-strategie.

ECD strategie en cliëntwaarde

Nu de informatievoorziening van de meeste ECD’s al aardig volwassen begint te worden is het tijd om de waarde van het ECD te verhogen, dit kan worden aangepakt vanuit de cliëntstrategie. In de huidige wereld van zorgverlening dient de strategie van het ECD uit te gaan van klantgerichtheid.

  • Een oriënterende cliënt zoekt met haar mantelzorgers naar een zorginstelling via internet
  • Een oriënterende cliënt  die geen goede klantbeleving heeft tijdens  oriëntatie gaat naar de concurrent
  • Een tevreden cliënt meldt dit op social media, een ontevreden cliënt doet dit ook

De eerste stap naar ECD-strategie

ECD StrategieZet de eerst stap naar een ECD strategie door een hoofdvraag te beantwoorden:

Wat is de waarde van het ECD voor de zorginstelling en haar cliënten ?

Klanten moeten hun voordeel kunnen behalen met de producten en/of diensten van uw instelling. De tabel hiernaast geeft het overzicht van in te vullen klantwaarden, verdeeld in vier waardeproposities. Vul voor elke waardepropositie de opbrengst en besparing in die wordt gerealiseerd met het ECD. Hieronder enkele voorbeelden:

  1. Product-eigenschappen: De opbrengst van het ECD is dat er minder tijd wordt besteed aan rapportage, waardoor meer tijd over is voor zorg. Er wordt zeker op jaarbasis over alle zorgverleners heen een aanzienlijke besparing gerealiseerd op vastleggen, vinden en lezen van berichten, ook bij overdracht.
  2. Service: Het ECD wordt aan mantelzorgers ontsloten via een mantelzorgportaal, mantelzorgers kunnen meewerken en deelnemen aan het elektronisch dossier. Zorgverleners besparen hierdoor tijd, bijvoorbeeld door inzicht in de agenda kan een mantelzorgers de dagelijkse wandeling zelf inplannen.
  3. Relatie: Ook de cliënt ziet zijn eigen dossier via het mantelzorgportaal, een directe elektronische verbinding met zorgverlening. Wat al bekend is hoeft niet meer te worden verteld, dit bepaart tijd.
  4. Imago: De zorginstelling straalt vertrouwen uit door mee te gaan met moderne communicatie middelen en methoden. Er kan pro-actief worden gestuurd en worden voorkomen dat negatieve berichten hun eigen gang gaan op social media.

Verbind de opgestelde opbrengsten en besparingen met de strategie van de zorginstelling en er is een startpunt wat gegarandeerd goed gaat werken.

ECD-strategie versterken met wearables

Heel praktisch kan vanuit bovenstaande aanpak ook het gebruik van wearables in de ECD-strategie worden verweven. Een heel goed voorbeeld is de weegschaal die met WiFi kan worden verbonden en integraal onderdeel uitmaakt van het ECD. De cliënt heeft geregeld een videogesprek met de zorgverlener, die hem vraagt op de weegschaal te gaan staan. De gewogen waarden komen automatisch terecht in het ECD van de cliënt  en versterkt daarmee bovenstaande waardeproposities. Ook voor smartwatches, sensoren en andere apps en gadgets geldt dat zij op deze manier worden ondergebracht in de ECD-strategie.

Een ECD-strategie startpunt laten maken

Op deze pagina worden een aantal praktische handvaten geboden voor het opzetten van een ECD strategie. Een stap die door de meeste zorginstellingen nog moet worden gezet maar die voor velen de inspanningen en investeringen zullen gaan rechtvaardigen. Ook is het zaak om management op het gebied van ICT, financieel, sales en marketing met elkaar de besluiten rondom het ECD te laten nemen. meer weten of hulp nodig, laat het even weten.