Skip to content

ECD implementatie traject

Reeds succesvol toegepast in de praktijk!
Het hieronder beschreven ECD implementatie traject is een voorbeeld aanpak met een  framework waarmee zorginstellingen worden begeleid bij het implementeren en in gebruik nemen van een ECD. Het traject bestaat uit een procesanalyse en optimalisatie, inclusief doorvoeren en borgen van benodigde veranderingen en doorloopt een implementatieleidraad voor alle aspecten die van belang zijn voor migratie, inrichting, implementatie en ingebruikname  van het ECD. Deze pagina beschrijft de kern, het hele framework bevat meer details.

De basis voor een ECD implementatie traject

In de kern zijn er drie aandachtpunten voor een ECD implementatie traject:

  1. Primair proces en het doorlopend dossier
  2. PDCA cyclus met het zorgdossier en aandacht voor planning & logistiek
  3. De relatie tussen primair proces, PDCA en beide dossiers

De zorginstelling wordt ondersteund om te verbeteren door vastgestelde procesafspraken en werkwijzen met een ondersteunende ICT. Deze afspraken en werkwijzen, en de basis voor een ondersteunend ECD en Cliënt Volg- en Ondersteuningssysteem (CVO), berust op twee procesmodellen, het primair proces en de PDCA cyclus.

1 – Primair proces

ECD implementatie traject

Het primair proces is een belangrijke pijler in het ECD implementatie traject en kent een lange- en korte termijn. De lange termijn loopt van aanmelding tot einde zorg, de korte termijn loopt van planning tot overdracht van de dagelijkse zorg- en ondersteuning. Het is met name de korte termijn, oftewel de dagelijkse zorg en ondersteuning aan cliënten, die van belang is voor ECD-trajecten.

primair-proces-doorlopend-dossier

Een van de belangrijke aandachtspunten bij het primair proces is de totstandkoming en structuur van het doorlopend dossier. Het dossier is een verzameling elektronische formulieren en bestanden die onderdeel uitmaken van het ECD en CVO.

2 – PDCA Cyclus

ECD implementatie traject PDCADe PDCA cyclus vormt de tweede belangrijke pijler in het ECD implementatie traject. De Plan- Do- Check- Act cyclus staat model voor het proces dat zorgdraagt voor een onderbouwd zorgplan waarvan de afspraken zijn opgenomen in een agenda.

Vanuit deze afspraken en activiteiten wordt de dagelijkse zorg- en ondersteuning geleverd, en van hieruit wordt geregistreerd, gerapporteerd en geëvalueerd. (Dit is overigens het doorlopend dossier wat wordt gevormd vanuit het primair proces).

Naast dit doorlopend dossier ontstaat er in de PDCA cyclus ook een zorgplan gerelateerd dossier wat wordt gebruikt voor het actualiseren en bijstellen van het zorgplan.

Het doorlopend dossier is een van de belangrijke aandachtspunten bij het primair proces. Dit dossier wordt ook gebruikt bij het evalueren van cliënten, bijvoorbeeld tijdens een Multi Disciplinair Overleg. Vanuit de PDCA cyclus wordt het doorlopend dossier gebruikt en het zorgplan dossier gerealiseerd.

PDCA-cyclus-zorg-dossier en planning

De aan de PDCA cyclus gerelateerde aandacht voor planning en logistiek gaat over het feit dat multidisciplinaire teams van verzorgenden, leidinggevenden en artsen tijdig van informatie moeten worden voorzien om doeltreffende evaluaties te laten plaatsvinden. Ook cliënten en hun mantelzorgers maken onderdeel uit van dit proces. Planning en logistiek gaat hier voornamelijk om de juiste informatie die tijdig beschikbaar moet zijn voor de betreffende doelgroep en personen zodat evaluatie en besluitname onderbouwd en structureel kan plaats vinden. Hierbij moet ook worden gelet op de factoren beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

3 – Samenvatting en relatie tussen beide modellen

primair-proces-PDCA-relatiesHet primair proces en de PDCA cyclus zijn twee belangrijke referentiemodellen bij ECD gerelateerde trajecten. Vanuit het primair proces ontstaat het doorlopend zorgdossier van een cliënt. Het leveren van de juiste zorg wordt vanuit de PDCA cyclus onderbouwd met een zorgplan en een onderbouwend dossier. Gebruik van het doorlopend dossier tijdens de PDCA cyclus zorgt dat bevindingen vanuit dagelijkse zorg, zorgverleners, leidinggevenden, cliënten en hun mantelzorgers bij elkaar komen. Het resultaat is tevreden clienten, blije medewerkers en een structureel en goed onderbouwd zorgdossier.

Het ECD implementatie traject is de basis voor tevreden cliënten, blije medewerkers en een structureel en goed onderbouwd zorgdossier? Laat het even weten als er vragen of opmerkingen zijn, ik denk graag mee.