ECD apparatuur

Vitale waarden zoals gewicht en bloeddruk worden met behulp van ECD apparatuur gemeten en vastgelegd in het Electronisch Cliënten Dossier. De meeste apparatuur is gericht op gebruik in zorginstellingen maar is ook geschikt voor thuisgebruik.

Twee belangrijke eigenschappen

Het meten en vastleggen van gegevens heeft alles te maken met het in de gaten houden van een gezond en fit lichaam en goed gereedschap is het halve werk. ECD apparatuur heeft vanuit dat opzicht twee belangrijke aandachtspunten. Op de eerste plaats is het belangrijk dat de apparatuur doet wat deze moet doen volgens voorschriften en richtlijnen. Meetresultaten moeten natuurlijk wel kloppen, betrouwbaar en voldoende nauwkeurig zijn. Als gegevens zijn gemeten dan is er nog een belangrijk aandachtspunt, namelijk het vastleggen van de gemeten waarden. Vastleggen kan op twee manieren, opschrijven op papier of invoeren in het ECD.

Direct vastleggen

Om een lang verhaal kort te houden; ga het niet eerst opschrijven om daarna over te tikken maar zorg dat de gemeten waarden automatisch digitaal worden vastgelegd. Het automatisch vastleggen van resultaten wordt door softwaremakers ook wel aangeduid als het invoeren van gegevens “bij de bron”. Als een zorgverlener bij het bed van een cliënt staat (de bron) voert de zorgverlener de waarden in via een tablet of smartphone en staan de gegevens direct in het ECD.

Invoer van gegevens bij de bron

ECD ApparatuurInvoeren van gegevens bij de bron klinkt een beetje raar maar dat is het niet. Het welzijn van de cliënt, inwoner of patiënt of jijzelf is uiteindelijk het belangrijkste. De cliënt is de bron van de gegevens, de apparatuur is het middel en een gezond, lang en gelukkig leven is het doel. Invoeren bij de bron wil zeggen dat de gegevens worden vastgelegd terwijl de cliënt nog naast mij staat, of direct digitaal zodra ik zelf de meting heb uitgevoerd. Opschrijven en overtypen betekent schrijffouten en leesfouten en de kans op “vergeten” wordt groter. Bovendien is het extra werk wat voor het wegen van één persoon niet uitmaakt maar in een zorginstelling waar honderden of duizenden meetmomenten per week plaatsvinden is 1000 x 2 minuten extra een eenvoudige rekensom die te snel over het hoofd wordt gezien. 2000 minuten is omgerekend 33 1/3 uur die weer kan worden besteed aan nog betere zorgverlening.

ECD apparatuur met mogelijkheden

Invoeren bij de bron betekent ook dat de ECD apparatuur moet zorgen voor ondersteuning van het direct elektronisch vastleggen van gegevens. Dit betekent dat de meetresultaten zichtbaar moeten zijn op een smartphone of tablet en de gegevens moeten kunnen worden overgenomen of geaccepteerd met een eenvoudige klik. ECD apparatuur heeft daarvoor natuurlijk een verbinding via WiFi nodig. Het raadplegen van gegevens moet kunnen via een hippe app.

ECD apparatuur van meten en wegen tot EHBO en voeding

De collectie van ECD apparatuur die het beter vastleggen van gegevens gaat faciliteren is gericht op het hele zorgproces. Van het vastleggen van gewicht en lengte tot voeding, lichttherapie en AED-technologie.